Het Hanen® programma

Leren praten met plezier

Wij helpen je een optimaal taalklimaat op de groep te creëren en interactie tussen kinderen te versterken.

Begeleiding op maat

Voor professionals

Er zijn ongetwijfeld kinderen op je groep waarbij de taalontwikkeling niet vanzelf gaat. Misschien vind je het lastig om hen te begrijpen en vraag je je af of je hen wel genoeg kunt bieden.

In een peutergroep op een kindcentrum zit gemiddeld 1 kind met een vermoeden van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Ongeveer 7% van de kinderen op de basisschool heeft een taalontwikkelingsstoornis. Dat zijn twee kinderen per schoolklas. TOS is relatief onbekend maar heeft grote impact op het leven van een kind.

Hoe eerder de begeleiding start hoe groter de kans op ontwikkeling. Kinderen hebben taal nodig om zich te uiten om contacten met andere kinderen aan te gaan en om te leren lezen en schrijven.

Als medewerker binnen de kinderopvang heb je dus een belangrijke rol!

Taalplezier van 0 tot 4 biedt hierbij begeleiding op maat. Op vroegbehandelingsgroepen, kinderdagverblijven of voorscholen.

Ieder kind en iedere begeleider is anders en communiceert op een eigen manier. Samen gaan wij op zoek naar manieren waarop je het best aan kunt sluiten bij de kinderen, en manieren waarop je interacties tussen kinderen kunt stimuleren. Ook besteden we aandacht aan beginnende geletterdheid.
Hiervoor maken we gebruik van het Hanen® programma ‘Leren praten met plezier’.

Hier leer je hoe je tijdens dagelijks terugkerende routines, spelmomenten en gesprekjes de taalontwikkeling van kinderen kan stimuleren.

Wat leer je bij  het Hanen® programma ‘Leren praten met plezier’?

N
Wat jouw rol is in de communicatie op de groep.
N
Over de interactiestijlen en communicatiefasen van kinderen.
N
Hoe je interactie met een kind op gang brengt.
N
Hoe je een kind stimuleert meer taal te gebruiken.
N
Hoe je taalaanbod aanpast aan ieder kind.
N
Hoe je de gesprekken op gang houdt.
N
Hoe je alle kinderen op hun eigen niveau betrekt.
N
Hoe je een rijk taalaanbod biedt met aandacht voor beginnende geletterdheid.
{

“De cursus ‘Leren Praten met Plezier’ is een waardevolle ervaring. Het is een mooie toevoeging aan ons werk. Ik vond het verrassend hoe snel ik verandering merkte in de groep. Ik leer o.a. anders te kijken naar het contact met de kinderen. Ik merk dat er automatisch verdieping in het spel en de interactie ontstaat. Dit komt door een stukje bewustwording. Vanuit het werk zijn we al gewend om te kijken, wachten en luisteren, maar mede doordat je je zelf terugziet op de videopnames word ik me nog meer bewust van mijn eigen handelen en ga ik bepaalde communicatiestijlen herkennen. Je bent meer gefocust op de interactie en pakt de signaleren eerder op, hoe klein ze ook zijn.”

Inhoud programma

‘Leren praten met plezier’

We starten met een kennismakingsbezoek op de groep een eerste video-opnames

Er zijn 5 groepsbijeenkomsten, verdeeld over ongeveer 4 maanden.

Tussentijds zijn er 4 coachmomenten op de groep met video opnames. Samen (één op één)  bekijken en bespreken we de video opnames. Door regelmatig de beelden stil te zetten, zien we hoe je toepast wat je in het programma hebt geleerd en welk effect dat heeft op de taalontwikkeling en de interactie van de kinderen. We zien wat werkt en we ontdekken wat nog beter zou kunnen werken.

Fragmenten uit de video opnames worden ook gebruikt tijdens de groepsbijeenkomsten. Op die manier leer je ook van ervaringen van collega’s.

In het programma gebruiken we het boek ‘Leren praten met plezier’ –  een hanboek om de sociale-, spraak- en taalontwikkeling te bevorderen.

Dit rijk geillusteerde boek biedt een praktische, op onderzoek gebaseerde benadering.

Je koopt het boek  zelf voorafgaand aan het programma. Dat doe je hier >>

Wil je als  pedagogisch professional praktische handvatten waarmee je ieder kind op de juiste manier kunt benaderen en interacties kunt stimuleren?

Na het volgen van het programma zul je beter kunnen inspelen op de signalen van de kinderen en heb je praktische handvatten om binnen dagelijks terugkerende routines, spelmomenten en gesprekjes de taalontwikkeling van kinderen te stimuleren. Kinderen zullen daardoor beter in staat zijn nieuwe vaardigheden te oefenen en zichzelf verder kunnen ontwikkelen. Je zal daardoor nog meer plezier in het werk gaan ervaren!

Je kunt je een afspraak met ons maken om de mogelijkheden van het programma binnen jouw werksetting te bespreken.

Waar komen de Hanen® programma’s vandaan?

De Hanen® programma’s zijn ontwikkeld door het Hanen Centre in Toronto, Canada. Het Hanen Centre, een non-profit organisatie, werd in 1975 opgericht door Ayala Manolson die tevens de eerste versie van het boek ‘Praten doe je met z’n tweeën’ schreef en het bijbehorende programma ontwikkelde.

De jaren daarna werden door het Hanen Centre nog vele andere programma’s ontwikkeld vanuit de volgende missie: Ouders, verzorgers, logopedisten en hulpverleners voorzien van kennis en training die nodig is om jonge kinderen te helpen bij de ontwikkeling van de best mogelijke taal-, lees- en sociale vaardigheden. De Hanen programma’s worden inmiddels wereldwijd aangeboden.

Taalplezier begint hier!

Renate Maljers

06 30391704

Saskia Koning

06 30707044